مرقد سيد ابراهيم مجاب
زمان خبر : جمعه، 12 آبان ماه، 1391 , نويسنده: admin


رواق غربى حرم جايى است كه مرقد سيد ابراهيم مجاب در آن قرار دارد. وى فرزند سيد محمد عابد و سيد محمد نيز فرزند امام موسى كاظم(عليه السلام) است كه در سال 247ه.ق. به كربلا آمد و آنجا سكونت گزيد. در اين دوران محمّد منتصر پسر متوكّل امور خلافت را در دست گرفت. او كه از آنچه متوكّل بر علويان روا داشته بود اندوهگين و آزردهخاطر بود، به علويان اجازه داد قبر امام حسين(عليه السلام) را زيارت كنند. در اين دوران بود كه سيد محمد مجاب مرقد امام را زيارت كرد و به هنگام زيارت رو به مرقد امام با عبارت «السَّلامُ عَلَيك يا جَدّاه» سلام كرد و از درون ضريح با عبارت «وَعَلَيكَ السَّلام يا وَلَدي» پاسخ شنيد و از همينروى «سيد مجاب» ناميده شد.

باقی در ادامه مطلب


 

شيخ شرفالدين عبيدلى در كتاب «تذكرة الأنساب» مى نويسد:

«ابراهيم، نابيناى كوفى كه به سلام او پاسخ داده شد و يكى از فرزندانش در بيت شعرى دربارهاش مى گويد:

كجاى مردمان را نيايى بهسان نياى من است، موسى يا فرزندش مجاب، كه چون سبط خفته در خاك را خواند، او به زيباترين سخن پاسخش گفت.» چون ابراهيم مجاب درگذشت، در صحنى كه آن روزگاران بود به خاكش سپردند، اما بعدها در توسعه حرم امام حسين(عليه السلام) مقدارى به مساحت بناهاى حرم افزوده شد ودرنتيجه مرقد سيد ابراهيم مجاب در رواق غربى مذكور قرار گرفت.

بر مرقد او صندوقى است از چوب ساج مرغوب و ضريحى از فولاد سبز آن را دربرداشته، اما امروزه ضريحى از برنز جايگزيـن آن گشته كه در طى سالها نوسـازى شدهاست.

آرامگاه تعدادى از شخصيتهاى دينى و علمى در اين رواق جاى گرفته كه از آن جملهاند:

 

1 ـ سيد عبدالله بحرانى صاحب كتابهاى گرانسنگى چون «الافاضات الحسينيّه» و«شرح مختصر النافع علامه حلى» در فقه.

 

2 ـ سيد محسن بن سيد عبدالله بحرانى كه تقريرات درس استاد خود شيخ خلفبن عسكر را نوشته است.

 

3 ـ سيد محمد بن سيد محسن بحرانى كه داراى كتابهايى ازجمله: «الفصول البهيّة فى بعض أخبار الحجج المرضية وهداية العباد» در فقه است.

4 ـ عالم شاعر سيد محمد زينى حسنى.

 

5 ـ سيد محمد مهدى سيد سليمان آل طعمه، نياى نگارنده كتاب.

دو حجره به رواق غربى گشوده مى شود: يكى در نزديكى قتلگاه و مقبره خانوادگى آل نصرالله است و ديگرى در نزديك مرقد سيد ابراهيم مجاب و مقبره خانوادگى آل جلوخان است.

مقابل اين حجره دو در است كه به مسجد حرم گشوده مى شود، هر دو از چوب ساج و بهگونهاى بديع ساخته و با پوششى از نقره خالص تزيين شده است.

از اين رواق، همچنين، دو در به صحن گشوده مى شود كه يكى باب حبيببن مظاهر است و كفشدارى متعلق به آل شويخ در جوار اين در قرار دارد و ديگرى باب سيد ابراهيم مجاب است كه كفشدارى متعلق به سيد جعفر فرزند سيد حسن فرزند سيد جعفر آل طمعه بر آن واقع است. براى اين رواق درِ سومى هم در مقابل باب سلطانيه گشوده شده كه كفشدارى متعلق به سيد هادى محمد مصطفى آل طعمه بر آن واقع است.

سرانجام، رواق شرقى يكى از ديگر رواقهاى حرم امام حسين(عليه السلام) است كه روزگارى رواق آقا باقر ناميده شده و امروزه به مناسبت جاى گرفتن آرامگاه فقيهان نامبرده زير به رواق فقها نامور است:

 

1 ـ اصولى صاحب مكتب، شيخ محمدباقر بن محمد اكمل معروف به وحيد بهبهانى.

 

2 ـ سيد على طباطبايى صاحب كتاب فقهى «رياض العلماء».

 

3 ـ شيخ يوسف آل عصفور بحرانى صاحب كتاب «الحدائق الناضره».

اين سه، در مقبرهاى واحد در سمت راست درِ حرم مدفونند و بر مقبره آنان ضريحى كوچك است.

آرامگاه نامبردگانِ زير هم در اين رواق جاى دارد:

 

1 ـ سيد كاظم بن قاسم حسينى رشتى (متوفاى سال 1259ه.ق.).

 

2 ـ سيد احمد بن سيد كاظم رشتى (كشته شده به سال 1295ه.ق.).

 

3 ـ شاعر بزرگ حاج جواد بدقت (متوفّاى سال 1281ه.ق.).

 

4 ـ عالم شاعر شيخ جعفر بن صادق السهر.

رواق جنوبى به رواق حبيب بن مظاهر نامور است و او همان صحابى بزرگى است كه در عاشورا در پيشگاه امام حسين(عليه السلام) شهيد شد. بر مرقد او ضريحى كوچك از جنس نقره ساختهاند كه در تاريخ دهم جمادىالآخر سال 1410ه.ق. نوسازى شده است.

اما كشيكخانهاى كه در مقابل ضريح حبيب بن مظاهر واقع شده مدفن شمارى از بزرگان آل طعمه است كه از آن جملهاند: سيد جواد فرزند سيد حسن آل طعمه توليت حرم امام حسين(عليه السلام) (كه بنا بر نوشته لوحش به سال 1309ه.ق. درگذشته است)، سيد سليمان سيد مصطفى آل طعمه، فرزند وى سيد يوسف، نوهاش سيد جواد و شمارى ديگر.

رواق حبيب بن مظاهر، همچنين مرقد شخصيتهاى علمى معروفى است كه از آن جملهاند:

 

1 ـ سيد محمدمهدى موسوى شهرستانى (درگذشته به سال 1216ه.ق. و صاحب تأليفات گرانسنگ). يكى از كارهاى برجسته او ملحق كردن مسجد واقع در حرم امام حسين; يعنى مسجد عمران بن شاهين ـ بنيانگذار حكمرانى آل شاهين در منطقه جنوب عراق ـ به حرم است. داستان اين اقدام از قرار زير است:

تنگ بودن حرم و نداشتن گنجايش كافى براى زايران امام(عليه السلام) بويژه در مناسبتها وزمانهاى ويژه زيارت، مشكلاتى را براى آنان ايجاد مى كرد، همين امر سيد محمد شهرستانى را بر آن داشت تا به رغم مخالفت گماشته حكومت عثمانى مرادبيك، در سال 1213 براى الحاق مسجد به حرم بكوشد.

وى معماران و بنايان را گرد هم آورد و در اينباره با آنان رايزنى كرد. عقيده همه بر آن بود كه ديوار ميان مسجد و حرم را بردارند و اين كار را بدون هيچگونه سروصدايى به انجام رسانند. چنين شد كه وسايل لازم براى اين كار را فراهم ساختند و منتظر ماندند. از ديگرسوى، در همين هنگام ميان ساكنان دو محله از محلههاى كربلا درگيرى پيش آمد واين درگيرى حكمران عثمانى و توليت حرم امام را بر آن داشت مطابق شيوه هميشگى خود كه در هنگام بروز درگيرى و ناآرامى حرم ر مى بست و تا استقرار آرامش درهاى حرم را نمىگشود، درهاى حرم امام(عليه السلام) را ببندد.

درهاى حرم بسته شد و كارگران و بنايانى كه از پيش آماده شده بودند كار خود را آغاز كردند. آنها ديوار را برداشتند، مسجد شاهين را با حرم يكى كردند و جاى اتصال ديوار برداشته شده به ديوارهاى باقيمانده را كاشىكارى كردند. زمانى گذشت و چون درهاى حرم را گشودند. غافلگيرانه متوجه شدند مسجد اهل سنت را با حرم امام(عليه السلام) يكى كردهاند. سيد محمد شهرستانى اين كار را به انگيزه عشق و علاقه به اهل بيت انجام داد و با اين كار خود دستگاه حاكم عثمانى را در اين عرصه به شكست كشاند.

يكى ديگر از كارهاى شايسته شهرستانى كشيدن نهرى از فرات به نجف اشرف در روزگارفرمانروايىآصفالدولة بنشجاع است.شهرستانى بهسال1216ه.ق. درگذشت.

 

2 ـ سيد محمدحسين پسر محمدمهدى موسوى شهرستانى.

 

3 ـ سيد محمدحسين مرعشى حسينى، مشهور به شهرستانى، صاحب كتابهاى گرانسنگى چون «غاية المسؤول في علم الاُصول» و درگذشته به سال 1315ه.ق.

 

4 ـ ميرزا محمدعلى فرزند سيد محمدحسن مرعشى، صاحب كتاب «الدرَّة الْوَجيزة في شرح الوجيزة» و درگذشته به سال 1344ه.ق.

گفتنى است نامبردگان همه در يك مقبره به خاك سپرده شدهاند و اين مقبره در پشت قبور شهيدان واقع است.

قتلگاه

 

مقتل

محلى است كه در آن سر امام(عليه السلام) را از تن بريدند. اين محل كه حجرهاى ويژه با درى نقرهاى و پنجرهاى به صحن، در جنوبِ غربىِ رواق حبيب بن مظاهر واقع است و كف آن با سنگ مرمرِ روشن فرش شده و سردابى با درى نقرهاى در آن وجود دارد.

در رواق شمالى كه به «رواق السلاطين» نامور است، به مقبره تنى چند از شاهان وفرمانروايان قاجار برمىخوريم كه مظفرالدين شاه، فرزندش محمدعلى و نوهاش احمد از آن جملهاند. قبر عالم برجسته سيد عبدالحسين حجت طباطبايى و همچنين خطيب مشهور سيد حسن استرآبادى در مقابل اين مقبره است. در پشت رواق حبيببن مظاهر مقبرهاى ديگر است كه درِ آن به صحن گشوده مى شود و مرحوم شهيد مهدى حاجعبدالصراف در آنجا دفن شده و قبر مرحوم شيخ مظهر حاج صكب رييس عشيره سعيد نيز آنجاست.

گفتنى است رواقهاى چهارگانه حرم امام(عليه السلام) به نشستن زنان اختصاص دارد وورود و خروج مردم به حرم نيز از همين رواقهاست. بر در هر رواق كفشداريى وجود دارد كه عراقىها آن را «كشوانيه» و جمع آن را «كشوانيات» نامند. در برخى از اين كفشدارىها آيه «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوى»(127) نوشته شده است.

ايوان طلا

اين ايوان كه از ضلع جنوبى حرم مُشرف بر صحن است، داراى سقفى است بلند كه خود داراى سه بخش است: بخش ميانى با ارتفاع بيشتر و دو بخش جانبى با ارتفاع كمتر. طول ستونهاى بخش ميانى به 13 متر و طول ستونهاى دو بخش جانبى به 9متر مى رسد. اين ستونها تا زمانى نه چندان دور، از چوبهايى بود كه در سال 1330ه.ق. از جنگلهاى هند آورده بودند، اما چون اين ستونهاى چوبى رو به خرابى نهاده و رطوبت و موريانه استقامت آنها را كم كرده بود، يكى از نيكوكاران ايرانى به نام محسن قنبر رحيمى اين ستونها را با ستونهايى از سنگ يكپارچه جايگزين كرد.

ايوان مستطيل شكل است و طول آن به 36 متر و عرض قسمت ميانى آن نيز به 10 متر مى رسد.

قسمت زير ايوان با نردههاى فلزيى كه ميان ستونها قرار گرفته، از صحن جدا شده و مردم از دو سمت كنار ايوان به درون حرم شدآمد مى كنند. ديوارهاى اين ايوان با طلاى ناب روكش شده و قسمتهاى فوقانى ديوارها با كاشىهايى كه به شكلى بديع و چشمنواز در كنار هم چيده شدهاند و سرانجام ديگر جايهاى ديوارها با كاشىهاى داراى نقش ونگار آذين شده است.

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 قبر با مرده سخن می گوید!  [ جمعه، 25 مرداد ماه، 1392 ] 259 مشاهده
 با خواندن این سوره شهید از دنیا بروید  [ دوشنبه، 28 مرداد ماه، 1392 ] 257 مشاهده
 امیرالمومنین چگونه بهشت وجهنم راتقسیم می‌کند؟  [ دوشنبه، 7 مرداد ماه، 1392 ] 276 مشاهده
 چرا فقط دیگران را دعا می‌کنید؟  [ دوشنبه، 28 مرداد ماه، 1392 ] 206 مشاهده
 راز محبت مادر  [ سه شنبه، 29 مرداد ماه، 1392 ] 238 مشاهده
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
  امتیاز دهی به مطلب

  انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


  اشتراک گذاري مطلب